Сите-во-едно грејач на топлинска пумпа

Бојлери за топлинска пумпа користат електрична енергија за да ја пренесат топлината од едно до друго место, наместо директно да генерираат топлина. Затоа, тие можат да бидат два до три пати повеќе енергетски ефикасни од конвенционалните електрични отпори грејачи на вода. За движење на топлината, топлинските пумпи работат како фрижидер во обратна насока.

Додека фрижидерот извлекува топлина од внатрешноста на кутијата и го фрла во околната соба, автономниот бојлер за топлинска пумпа за воздух извлекува топлина од околниот воздух и го отстранува - на повисока температура - во резервоар за загревање вода. Можете да купите самостоен систем за греење на водата со топлинска пумпа како интегрирана единица со вграден резервоар за вода и грејни елементи за отпорност на грбот. Можете исто така да го рефибрилирате топлинската пумпа за работа со постоечки конвенционален грејач за складирање.