Производствен центар

Ние поседуваме три големи производствени работилници со меѓународна напредна автоматска линија за производство на резервоари за порцелански емајл и системи за греење на вода.

Одличниот квалитет зависи од прецизноста на производството!

Производствен центар

Производствен центар

Производствен центар

Производствен центар

Производствен центар

Производствен центар

Производствен центар

Производствен центар

Производствен центар

Производствен центар

Производствен центар

Производствен центар