Електрични бојлери

Електричните бојлери загреваат и задржуваат количина вода во изолиран цилиндар, подготвен за употреба. Тие обезбедуваат топла вода при притисок од мрежа и како што може да ја испорача целата складирана количина веднаш што е потребно, може да сервисира многу места на едно време. И тоа ќе им го даде на сите при притисок на главниот град. Кога се празнат, потребно е време за да се загрее за да ве врати во топла вода, но брзо загреваат вода, особено со помоќни или близначни елементи, и може да се стартуваат со помали трошоци за струја.