Соларни загревачи на вода

Соларни загревачи на вода е конверзија на сончева светлина во топлина за загревање на водата користејќи сончев термален колектор. Различни конфигурации се достапни со различни трошоци за да се обезбедат решенија во различни клими и ширини. Соларни загревачи на вода се користат за станбени и некои индустриски апликации.

Сончевиот колектор загрева работна течност која поминува во систем за складирање за подоцнежна употреба. Соларни загревачи на вода се активни (пумпани) и пасивни (управувано со конвекција). Тие користат само вода, и двете вода и работна течност. Тие се загреваат директно или преку огледала што се концентрираат на светлина. Тие работат самостојно или како хибриди со електрични или гасни греалки. Во големи инсталации, огледалата можат да концентрираат сончева светлина во помал колектор.