Видеа

Процес на тркалање на надворешниот резервоар

Температура и притисок вентил

Вентилен со еден пат

Течење на протекување

Внатрешен резервоар за валање на плоча

Enemal Coated