Резервоари за вода за топлинска пумпа

Резервоарите за вода од топлинска пумпа користат електрична енергија за да ја пренесат топлината од едно место до друго, наместо да создаваат сопствена топлина како традиционален електричен бојлер.